Privatumo politika

MB Vitpeta įsipareigoja saugoti Pirkėjo privatumą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi superaugintinis.lt elektroninėje parduotuvėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su aprašytomis sąlygomis, mes maloniai prašome nesilankyti superaugintinis.lt svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu bei paslaugomis.

Sąvokos

 1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 2. Asmens duomenų valdytojas – superaugintinis.lt
 3. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, vidiniuose įmonės tinkluose ar savo kompiuteryje.
 4. IP adresas – tam tikrame tinkle unikalus skaičius, naudojamas vienareikšmei duomenų paketo siuntėjo ir gavėjo identifikacijai ir skiriamas žmogaus ar organizacijos, administruojančios duotąjį IP tinkle.
 5. Paskyra – tai vartotojo prisijungimo informacija prie superaugintinis.lt Tinklapio, kurioje saugomi visi vartotojo failai ir duomenys.
 6. Paslaugos – tai superaugintinis.lt Tinklapyje Pirkėjui teikiamos paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos ir į kurias įeina, prekių, esančių superaugintinis.lt, pardavimas.
 7. Pirkėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo Tinklapyje siūlomas Prekes. Pirkėjas gali būti tiek registruotas, tiek neregistruotas superaugintinis.lt Tinklapio lankytojas.
 8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant superaugintinis.lt Tinklapyje.
 9. Svetainės administratorius – asmuo ar asmenys, tvarkantys ir administruojantys  superaugintinis.lt Tinklapį.
 10. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo Tinklapyje  superaugintinis.lt taisyklės.
 11. Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 12. Tinklapis (Svetainė) – internetinė elektroninė parduotuvė  superaugintinis.lt, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu superaugintinis.lt.
 13. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Tinklapio superaugintinis.lt asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 14. Superaugintinis.lt – MB Vitpeta, Lietuvos Respublikoje įsteigta Mažoji Bendrija, juridinio asmens kodas 304953497, registruotos buveinės adresas – Oršos g. 5-43, LT-09300, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@superaugintinis.lt, telefono numeris + 370 651 89543.

1. Asmens duomenų apsauga

1.1. Ši Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

1.2. Mes patvirtiname, kad superaugintinis.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis visų šiuo metu galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei šią veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymų. Svetainėje taip pat taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie šio Tinklapio lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.3. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Asmenys, jaunesni nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.4. Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Pirkėjui norint pasiekti mūsų teikiamą turinį bei paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, televizorius ar kt.) naudojamas.

2. Renkami duomenys

2.1. Asmens duomenys, kuriais su Duomenų valdytoju Pirkėjas sutinka pasidalinti:

 • Registracijos sistemoje metu:
 • vardas,
 • pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio paÅ¡to adresas,
 • gyvenamosios vietos adresas.
 • registruojantis per Facebook ir Google paskyras, mes renkame jÅ«sų vieÅ¡o profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio paÅ¡to adresą).

2.1.2. Užsisakant mūsų naujienlaiškį:

 • elektroninio paÅ¡to adresas.

2.1.3. Pirkėjui nusprendus susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), užfiksuojamas kreipimosi į mus faktas ir mes galime išsaugoti komunikacijos turinį bei Pirkėjo kontaktinius duomenimis.

2.2. Jei Pirkėjas lankosi mūsų interneto svetainėje, taip pat yra renkama informacija, kuri atskleidžia teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Slapukų politika“.

2.3. Informacija apie Pirkėją gali būti gaunama jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieta su kita informacija, kuri gaunama iš Pirkėjo arba apie Pirkėją. Informacija apie Pirkėją gali būti gauta ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų Pirkėjas prisijungia, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook”, „Instagram“ ir kt. tinkluose.

2.4. Taip pat gali būti renkama ir kita informacija apie Pirkėją, Pirkėjo naudojamą įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, Pirkėjo reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo laiką ir datą, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Pirkėjui apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su Pirkėjo sutikimu.

2.5. Pirkėjas galite pasirinkti nepateikti Tinklapyje renkamos tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama įsigyti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų.

3. Asmens duomenų panaudojimas

3.1. Surinktą informaciją apie Pirkėją galime panaudoti toliau nurodytais tikslais:

3.1.1. Užregistruoti Pirkėją sistemoje tam, kad kaip Vartotojas, Pirkėjas galėtų įsigyti elektroninėje parduotuvėje parduodamas Prekes ir kaupti įvykdytų užsakymų istoriją.

3.1.2. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

3.1.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

3.1.4. Sužinoti, kaip Pirkėjai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

3.1.5. Kitais būdais su Pirkėjo sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad Pirkėjas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

4. Asmens duomenų saugojimas

4.1. Įsipareigojame neperduoti Pirkėjo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

4.1.1. Jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

4.1.2. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4.2. Visi asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Naudojamos fizinės ir pažangios techninės priemonės, kurios padeda apsaugoti visą elektroninės parduotuvės Tinklapyje renkamą informaciją elektroninės parduotuvės veikimo tikslais. Saugų naudojimąsi superaugintinis.lt svetainėje užtikrina vienas žinomiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant šį SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir superaugintinis.lt serverio, yra šifruojama. Daugiau informacijos apie sertifikatą galite rasti www.ssls.com.

4.3. Pažymėtina, kad, yra imamasi visų tinkamų veiksmų Pirkėjo informacijai apsaugoti, tačiau nei viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl, nors Duomenų valdytojas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad apsaugotų Pirkėjo asmens duomenis ir perduodamas bet kokią informaciją prisiima ir su jos perdavimu susijusią riziką, papildomai Pirkėją informuojame, kad negalime garantuoti Tinklapyje perduodamų Pirkėjo asmens duomenų absoliutaus saugumo.  Tačiau gavę Pirkėjo asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

4.4. Surinkti duomenys apie Pirkėja yra saugomi ne ilgiau nei 3 metus po paskutinio Pirkėjo naudojimosi superaugintinis.lt Tinklapio turiniu ar prisijungimo prie sistemos dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus visiškai ištrinami be galimybės juos atkurti.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja kiekvienam duomenų subjektui, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, užtikrinti šias teises:

5.1.1. Žinoti apie duomenų subjekto duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;

5.1.2. Susipažinti su duomenų subjekto duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5.1.4. Reikalauti visiškai pašalinti duomenų subjekto asmeninę informaciją;

5.1.5. Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą;

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

5.2. Siekdamas apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, Duomenų valdytojas pasinaudos teise imtis priimtinų priemonių ir prieš pateikdamas duomenų subjekto prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrins tapatybę.

5.3. Tinklapio lankytojas (vartotojas) nebenorėdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, turi kreiptis elektroniniu paštu info@superaugintinis.lt ir parašyti laisvos formos prašymą dėl to, jog nesutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.4. Bet kokiais kitais klausimais ar nurodymais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@superaugintinis.lt.

5.5. Duomenų valdytojas į visus klausimus ar nurodymus įsipareigoja atsakyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, atlikdamas kreipimęsi nurodytus veiksmus arba pateikdamas atsisakymą juos atlikti. Išimtinais atvejais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tokiu atveju, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir pateikia vėlavimo priežastis.

5.6. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai tinklapyje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.Privatumo politika

Prisijungti

Meniu

Palyginti0Mano įsiminti0

Jūsų krepšelis

Daugiau nėra prekių Jūsų krepšelyje